دامپزشکی بلوار مدرس شیراز


زیر نظر دکتر مردانیدامپزشکی سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

خدمات دامپزشکی سگ و گربه بلوار مدرس شیرازمشاوره دامپزشکی بلوار مدرس شیراز

واکسیناسیون و صدور شناسنامه سگ و گربه

عقیم سازی سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

درمان اسهال سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

تربیت سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

پانسیون سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

شست و شو و کوتاهی مو سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

درمان شکستگی دس و پای سگ و گربه بلوار مدرس شیراز

گذاشتن میکروچیپ و صدور گواهی سلامت بلوار مدرس شیراز

و انجام کلیه خدمات درمانی و مشاوره ای سگ و گربه در شیراز


دامپزشکی پرندگان بلوار مدرس شیراز

خدمات دامپزشکی پرندگان بلوار مدرس شیرازمشاوره دامپزشکی پرندگان بلوار مدرس شیراز

درمان پرکنی کاسکو ، عروس هلندی ، مرغ مینا ، طوطی برزیلی و ...

درمان شکستگی پا و بال کاسکو ، عروس هلندی ، مرغ مینا ، طوطی برزیلی و قناری فنچ و ...

درمان ریزش پر کاسکو ، عروس هلندی ، مرغ مینا ، طوطی برزیلی و کاکادو ، قناری و ...

درمان اسهال پرندگان ، درمان بی حالی پرندگان , درمان استفراغ پرندگان و ...

baner 1
دامپزشکی حیوانات اگزوتیک بلوارمدرس شیراز

دامپزشکی خرگوش لاک پشت خوکچه و حیوانات اگزوتیک بلوار مدرس شیرازمشاوره دامپزشکی حیوانات اگزوتیک

ضدانگل خرگوش و خوکچه و سایر حیوانات اگزوتیک

درمان شکستگی دست و پای خرگوش و سایر حیوانات اگزوتیک بلوار مدرس شیراز

درمان بیحالی اسهال و ... حیوانات اگزوتیک


Buy now